ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το τεχνικό γραφείο “Σταύρος Κεράτσας και Συνεργάτες”, λειτουργεί ανελλιπώς από το έτος 1989. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Αττική, στην Εύβοια και στους γύρω νομούς, έχει όμως αναλάβει και αναλαμβάνει εργασίες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Επικεφαλής και υπεύθυνος του γραφείου είναι ο Σταύρος Κεράτσας, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1985) και Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1990)

Στόχος του γραφείου είναι να προσφέρει, υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας (ιδιώτες,  συνάδελφοι μηχανικοί, εταιρείες). Αποβλέπει σε σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες, ενώ εγγύηση για τον στόχο αυτό αποτελούν τα έργα και η εμπειρία του γραφείου, η επαγγελματική συνέπεια, σε συνδυασμό με την συνεχή βελτίωση και την τεχνική αναβάθμιση υπηρεσιών και εξοπλισμού.

Οι δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνουν συνοπτικά τους κατωτέρω τομείς :

Ιδιωτικός τομέας

Τοπογραφικές αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο

Άδειες δόμησης

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις μηχανικού - Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Εργασίες φωτογραμμετρίας – φωτοερμηνείας

Εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων

Δημόσιος τομέας

Το γραφείο μας διαθέτει μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξεως και αντίστοιχη εμπειρία, στις κατηγορίες Τοπογραφίας (κατ. 16) και Υδραυλικών Έργων (κατ. 13). Επομένως αυτόνομα ή σε συνεργασία ή συμπράττοντας με αντίστοιχες εταιρείες μελετών Δημοσίων Έργων, δύναται να αναλάβει την εκπόνηση τμήματος ή ευρύτερου συνόλου μελετητικού αντικειμένου στις ανωτέρω κατηγορίες μελέτης. Η εμπειρία του γραφείου προέρχεται από τη συνεργασία του επί σειρά ετών με τεχνικές μελετητικές εταιρείες, στους τομείς των μελετών Τοπογραφίας, Εθνικού Κτηματολογίου, Υδραυλικών Έργων και Έργων Οδοποιϊας.

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει το γραφείο μας, παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο πεδίο υπηρεσίες.

Εξοπλισμός : Το γραφείο μας διαθέτει πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό γραφείου και τοπογραφικών μετρήσεων υπαίθρου. Ενδεικτικά :

Εξοπλισμός γραφείου : Δίκτυο Η/Υ και παρελκόμενων. Λογισμικό σχεδιασμού (Autocad Civil3d2011), εκπόνησης μελετών Υδραυλικών Έργων (Technologismiki 2010, Bentley Culvertmaster, HEC-RAS v. 3.1.3), Έργων Οδοποιϊας (ODOS v.8) κλπ. Εξοπλισμός τοπογραφίας : Γεωδαιτικός Σταθμός TOPCON GPT 3005LN, με παρελκόμενο εξοπλισμό, 2 Δέκτες GPS (RTK) SPECTRA PRECISION SP-80, με παρελκόμενο εξοπλισμό, αποστασιόμετρο μετρήσεων εσωτερικών χώρων SPECTRA QM55 (TRIMBLE) κλπ.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ξάνθου και Κύπρου – Μελέτη, Επίβλεψη

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ξάνθου και Κύπρου – Μελέτη, Επίβλεψη

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ξάνθου και Κύπρου – Μελέτη, Επίβλεψη

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ξάνθου και Κύπρου – Μελέτη, Επίβλεψη

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Φιλίππου – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Φιλίππου – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Φιλίππου – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Φιλίππου – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΣΤΟΜΙΟ

Διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στον οικισμό Στόμιο Οξυλίθου Κύμης Ευβοίας – Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΣΤΟΜΙΟ

Διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στον οικισμό Στόμιο Οξυλίθου Κύμης Ευβοίας – Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΣΤΟΜΙΟ

Διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στον οικισμό Στόμιο Οξυλίθου Κύμης Ευβοίας – Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΣΤΟΜΙΟ

Διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στον οικισμό Στόμιο Οξυλίθου Κύμης Ευβοίας – Μελέτη, Επίβλεψη

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ

Τριώροφη οικοδομή, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Τρίτωνος – Μελέτη, Επίβλεψη

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ

Τριώροφη οικοδομή, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Τρίτωνος – Μελέτη, Επίβλεψη

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ

Τριώροφη οικοδομή, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Τρίτωνος – Μελέτη, Επίβλεψη

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ

Τριώροφη οικοδομή, στον οικισμό Ακτή Νηρέως Αλιβερίου, οδός Τρίτωνος – Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙ

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και πρόβλεψη - Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙ

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και πρόβλεψη - Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙ

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και πρόβλεψη - Μελέτη, Επίβλεψη

ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ- ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙ

Ισόγεια κατοικία με υπόγειο και πρόβλεψη - Μελέτη, Επίβλεψη

ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τοπογραφική αποτύπωση νήσου Αγ. Τριάδα Ερέτριας - Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας

ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Τοπογραφική αποτύπωση νήσου Αγ. Τριάδα Ερέτριας - Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας

Οικισμός της Παραλίας Κύμης

Διώροφη οικοδομή, με ισόγειο επαγγελματικό χώρο με πατάρι, α΄όροφο κατοικία και πρόβλεψη ενός ορόφου. Βρίσκεται στην παραλιακή οδό. Μελέτη – Επίβλεψη της κατασκευής.

Οικισμός της Παραλίας Κύμης

Διώροφη οικοδομή, με ισόγειο επαγγελματικό χώρο με πατάρι, α΄όροφο κατοικία και πρόβλεψη ενός ορόφου. Βρίσκεται στην παραλιακή οδό. Μελέτη – Επίβλεψη της κατασκευής.

Οικισμός της Παραλίας Κύμης

Διώροφη οικοδομή, με ισόγειο επαγγελματικό χώρο με πατάρι, α΄όροφο κατοικία και πρόβλεψη ενός ορόφου. Βρίσκεται στην παραλιακή οδό. Μελέτη – Επίβλεψη της κατασκευής.

Οικισμός της Παραλίας Κύμης

Διώροφη οικοδομή, με ισόγειο επαγγελματικό χώρο με πατάρι, α΄όροφο κατοικία και πρόβλεψη ενός ορόφου. Βρίσκεται στην παραλιακή οδό. Μελέτη – Επίβλεψη της κατασκευής.

Οικισμός της Παραλίας Κύμης

Διώροφη οικοδομή, με ισόγειο επαγγελματικό χώρο με πατάρι, α΄όροφο κατοικία και πρόβλεψη ενός ορόφου. Βρίσκεται στην παραλιακή οδό. Μελέτη – Επίβλεψη της κατασκευής.

Επικοινωνήστε μαζί μας

SSL Certificates SSL Certificates